Drop uw bestanden hier


Verander taal


Voorwaarden

1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Onlinecloudservice te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Deze beperking geldt niet voor de bestanden die met Onlinecloudservice worden overgedragen - alleen voor de website zelf. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet: het materiaal wijzigen of kopiëren; het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare weergave (commercieel of niet-commercieel); proberen om software op de website van Onlinecloudservice te decompileren of reverse-engineeren; alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal te verwijderen; of de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Onlinecloudservice worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer:
Het materiaal op de website van Onlinecloudservice wordt geleverd "zoals het is". Onlinecloudservice geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Onlinecloudservice geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen
Onlinecloudserviceof haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de internetsite van Onlinecloudservice te gebruiken, zelfs indien Onlinecloudservice of een gevolmachtigde van Onlinecloudservice mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten
Het materiaal dat op de website van Onlinecloudservice verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Onlinecloudservice garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Onlinecloudservice kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Onlinecloudservice verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

6. Links
Onlinecloudservice heeft niet alle sites gecontroleerd die zijn gekoppeld aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Onlinecloudservice van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
Onlinecloudservice kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.
8. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking tot de website van Onlinecloudservice wordt beheerst door de wetten van Nederland, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

9. Bestanden
Onlinecloudservice mag niet worden gebruikt om illegaal of auteursrechtelijk beschermd materiaal over te dragen.

10. Cookies
Onlinecloudservice gebruikt en bewaart cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door Filemail te gebruiken, accepteert u dergelijk gebruik. Ga naar ons cookiebeleid om meer te lezen over cookies.

11. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voor een goede werking van de Onlinecloudservice en website slaat Onlinecloudservice uw persoonlijke gegevens op, met name naam, bedrijfsnaam, e-mails, straatadressen, organisatienummers, telefoonnummers en IP-adressen van alle apparaten die worden gebruikt voor het verzenden of ontvangen van bestanden via Onlinecloudservice. .

12. Verantwoordelijkheid
U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruikersbestanden die u opslaat op Onlinecloudservice-servers door gebruik te maken van de diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Onlinecloudservice niet verantwoordelijk is voor het falen van de Services om een ​​gebruikersbestand op te slaan, voor het verwijderen van een gebruikersbestand dat op de server is opgeslagen, of voor de beschadiging of het verlies van gegevens, informatie of inhoud in een gebruikersbestand.

13. Betrouwbaarheid
Onlinecloudservice kan de beschikbaarheid van onze dienst niet garanderen. Ook al hebben we bijna geen downtime, we kunnen wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van onze service.

14. Wijzigingen in Servicevoorwaarden
Onlinecloudservice behoudt zich het recht voor om haar beleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien.

15. Misbruik
Onlinecloudservice behoudt zich het recht voor om elk account 1 jaar extra in rekening te brengen, als het account wordt misbruikt door het verzenden van SPAM-e-mails. E-mailadres en IP worden uitgesloten van verder gebruik. E-mailadressen en IP kunnen worden verstrekt aan beledigde partijen - in gevallen van duidelijk misbruik en / of gevallen van inbreuk op het auteursrecht.

16. Betaling
Geregistreerde gebruikers worden maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht volgens het interval dat de gebruiker heeft gekozen bij het registreren. De gratis proefperiode wordt automatisch uitgebreid naar een betaald abonnement als de proefperiode niet wordt geannuleerd voordat deze verloopt; zoals expliciet vermeld op de aanmeldpagina voor de proefperiode.

Over ons

Gemakkelijk bestanden en mappen delen met iedereen, waar ook ter wereld zonder zorgen!!!
Met Onlinecloudservice kun je gemakkelijk en veilig grote bestanden of een verzameling bestanden verzenden.
Je ontvangt een bevestiging als ze zijn afgeleverd.
Start, share, store. Alle voordelen voor jou.

Contact

U moet eerst onze algemene voorwaarden accepteren voordat u verder kunt.
Bekijk voorwaarden